KONTAKT

Kontakt gällande köp av fiskekort:

  • Åke Mårtensson (Olsfors) 033-295023
  • Reidar Hindorff (Gesebol) 033-296131
  • Wollmars 033-126800
  • Wildo 033-133201

Kontakt gällande hyra av båt:

  • I Gesebolssjön –> Åke Mårtensson
  • I Örsjön –> Reidar Hindorff

Övriga frågor:

  • Ingmar Odegren 033-296215